NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Grudzień to czas wstępnego podsumowania realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program rozpoczęto od konsultacji z uczniami, rodzicami oraz kadrą i miały one na celu ustalenie ciekawych propozycji wydawniczych. Następnie została stworzona lista książek, którą pozytywnie zaopiniowała  Rada Rodziców, Samorząd Szkolny oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie. Następnie Dokonano zakupu 121 woluminów, na kwotę 3100,00 złotych (2480,00 – dotacja, 620,00 – środki własne). Wśród zakupionych pozycji znalazły się lektury, beletrystyka, popularno-naukowe, a także książki uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych.  Równocześnie rozpoczęły się przygotowania  do realizacji projektów edukacyjnych przez poszczególne zespoły klasowe.

Klasa II – „W świecie Kubusia Puchatka”

Klasa III – „Szkoła marzeń”

Klasa IV – „W świecie baśni”

Klasa V – „W świecie mitów”

Klasa VI – „W mojej małej Ojczyźnie”

Klasa VII – „Bohaterowie literaccy”

Niestety zaplanowane działania musiały ulec modyfikacji, ponieważ  na przełomie października i listopada powrócono do zdalnego nauczania. Projekty przeniesiono do sieci. 

Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA